Stosowanie specjalnych izolacji temicznych spełnieniem dyrektyw UE

Energooszczędność budynków nie jest tematem nowym, niemniej jednak ostatnio mówienie o niej nabiera wyjątkowego rozgłosu i znaczenia. Chodzi oczywiście o pogarszający się stan środowiska naturalnego spowodowany emisją dwutlenku węgla oraz wiążące się z tym dyrektywy wprowadzone przez UE. Od 2021 roku budownictwo obowiązują szczególne przepisy nakładające różnorodne wymogi i ograniczenia mające na celu ograniczenie zużycia energii.

O specjalnych izolacjach termicznych w Poznaniu

specjalne izolacje termiczne w poznaniuBudowle wznoszone po 2021 roku muszą już na etapie projektu mieć wyliczone przyszłe wydatkowanie energii. Obecnie jest to przedział w granicach 70 – 40 kilowatogodzin na metr kwadratowy powierzchni. Domy poniżej dolnej granicy 40 kilowatogodzin zużycia, zalicza się już do domów pasywnych, czyli ograniczających zużycie energii na najwyższym poziomie. Budowanie pod dyrektywy UE z roku 2021 wymaga bardzo dobrze wykonanych projektów, i już na etapie projektu uwzględnienia możliwość ubytków ciepła i ich skutecznego ograniczenia. Najbardziej oczywistym sposobem na uzyskanie energooszczędności jest oczywiście zastosowanie materiałów izolacyjnych. Specjalne izolacje termiczne w Poznaniu na przykład pozwalają na dokładne i odpowiednio szerokie wykonanie zabezpieczeń nie tylko typowych miejsc wrażliwych, czyli mostków termicznych ścian, podłóg i stropów, lecz także rur przewodzących wodę czy kanałów wentylacyjnych. Nowoczesne materiały izolacyjne, wykonane głownie z waty kamiennej i opatrzone szerokim, wygodnym systemem montażowym pomagają znakomicie uszczelnić i ocieplić wszystkie wrażliwe miejsca we wszystkich budynkach, ale szczególnie tych, które dopiero mają powstać.

Energooszczędność to ważny temat, tym bardziej, że świat mierzy się z coraz bardziej zaostrzającym się kryzysem klimatycznym. Aby spełnić ścisłe wymogi UE należy odpowiednio zabezpieczyć mieszkanie, używając sprawdzonych i wysokojakościowych materiałów.